Privacy statement

Huishoudboekje.online is onderdeel van Invers. Invers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Invers houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Contactgegevens

Vestigingsadres: Westeinde 3a, 2275 AA Voorburg
Telefoonnummer: 088-0640504 (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur)
E-mailadres: support@huishoudboekje.online

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invers verwerkt persoonsgegevens, omdat je gebruik gemaakt wordt van onze diensten en producten. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

Ingeval je onze website bezoekt:
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
Ingeval je financiële transacties upload in ons product:
 • Bijzonder categorieën van financiële gegevens
Ingeval je een abonnement bij ons bestelt:
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Adres, Postcode en Woonplaats
 • IBAN nummer
Ingeval je gebruik maakt van onze support:
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die actief in correspondentie en telefonisch verstrekt worden

Doel verwerken van persoonsgegevens

Invers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De mogelijkheid bieden om een product te gebruiken
 • Afhandelen van bestellingen en abonnementen
 • Incasseren van abonnementsbetalingen
 • Informeren over diensten en producten van Invers en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven
 • Invers diensten en producten beter afstemmen op behoeften
 • Marketingactiviteiten voor uitbreiding van onze klantrelatie
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Invers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaringstermijn

Invers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden bewaard, zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist voor administratieve en belastingtechnische doeleinden.
 • Personalia worden bewaard, zolang gebruiker van het systeem een persoonlijke account in gebruik heeft.
Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.
 • Banktransacties worden bewaard, zolang gebruiker van het systeem een persoonlijke account in gebruik heeft.
Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Invers deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Invers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

• Categorie: E-mailingen
Naam: Copernica
Doel: het versturen van e-mails
Persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres
Bewaartermijn: 7 jaar

• Categorie: Clickgedrag
Naam: Google Analytics
Doel: het meten van websitebezoek
Persoonsgegevens: IP adres
Bewaartermijn: 14 maanden

• Categorie: Hosting
Naam: Proserve
Doel: het opslaan en bewaren van data
Persoonsgegevens: alle data voor het gebruik van het systeem
Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van de doeleinden waarvoor het verzameld en verwerkt wordt

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Invers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van computers, tablets en smartphones. Invers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Invers. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de door jou verstrekte persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar je te sturen. Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens, intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via dit formulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invers neemt de bescherming van gegevens serieus, maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens in accounts zijn door medewerkers van Invers niet benaderbaar. Als er de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wijzigingen

Invers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.